Passiefhuis bouwen

Wilt u een passiefhuis bouwen, dan kan AI Bouwadvies u daarin bijstaan. Bij een passiefhuis, wordt ervoor gezorgd, dat de temperatuur aangenaam, gezond en comfortabel blijft door toepassing van zo weinig mogelijk installaties. Tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van beschikbare (interne) warmtebronnen zoals passieve zonne-energie en de gebruikers en/of bewoners van het huis.

 

Ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van het passiefhuis principe is doelbewust het materiaalgebruik buiten beschouwing gelaten, zodat een passiefhuis met alle gewenste bouwmaterialen gebouwd kan worden. Er zijn 5 kernbeginselen waar een passief huis aan voldoet:

 

  • Optimaal gebruik maken van de zon
  • Optimale isolatie/thermische schil
  • Kozijnen met drievoudige beglazing
  • Luchtdichtheid door goede kierdichting
  • Warmteterugwinning via balansventilatie (mechanische ventilatie)

 

Een passiefhuis bouwen betekent dat je dus bezig bent een duurzaam en energieneutraal huis te bouwen, dat ook nog eens z’n waarde behoudt. Het is dus toekomstgericht en het heeft een gezond en comfortabel binnenklimaat.

 

Besparen

Doordat de warmtevraag zo gering is, heb je voldoende aan een eenvoudige en kleine installatie, zodat je ook kan besparen op kosten van installaties zoals vervanging en onderhoud. Hierdoor is een passiefhuis bouwen op de lange duur veel goedkoper dan alle andere energieconcepten. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een mechanische balansventilatie, wordt de warmte van de vuile lucht die wordt afgevoerd, gebruikt om de nieuwe verse lucht die binnenkomt te verwarmen. Hiermee wordt het klimaat ook stabiel, comfortabel en gezond gehouden.

Nieuwbouw

Het passief huis principe is van toepassing op nieuwbouw, maar ook op renovatie van bestaande bouw. In het geval van nieuwbouw is het door de grote keuze aan materiaal niet vanzelfsprekend duurder dan gebouwen die op traditionele wijze zijn gebouwd. Bij renovatie ligt het anders. Over de gehele gebruiksduur gezien is passief renoveren over het algemeen niet duurder, maar qua investering vaak weer wel. Passief renoveren legt de nadruk met name op de thermische schil. Het vervangen van deze schil is ingrijpend en brengt best hoge kosten met zich mee.

Door de dikke thermische laag van passiefhuizen zijn er vrijwel geen temperatuurschommelingen meer tussen de dag en de avond, waardoor er niet meer hoeft worden bijgestookt. Warmte installaties en warmte afgifte systemen blijven hierdoor grotendeels achterwege en dit is weer gunstig voor de exploitatiekosten.

 

Meer weten over het bouwen van passieve huizen, neem dan contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Neem contact op

Voor meer informatie, een offerte of deskundig advies.

Contactgegevens

All-In BouwAdvies
De Boomgaard 9-5
1243 HV  ’s Graveland
Tel: 035-6422708
info@aibouwadvies.nl

Wij zijn landelijk actief.

Onze partners