Kwaliteitsborging bouw

Onlangs is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de Kwaliteitsborging in de bouw; de Wkb. Deze wet heeft niet alleen ten doel om de kwaliteit van het bouwen te borgen, maar ook de verbetering hiervan te stimuleren en faalkosten te verminderen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel ook een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek waardoor de positie van de bouwconsument verstevigd wordt. Bent u op zoek naar een kwaliteitsborger voor uw bouwproject, dan heeft met All-In BouwAdvies de juiste partner gevonden.

 

Nieuw stelsel

In de Wkb wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging bouw geïntroduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging. Nu is het nog zo dat het gemeentelijk bouwtoezicht alle bouwplannen toetst aan de bouwtechnische voorschriften voordat er een bouwvergunning wordt verleend. In het nieuwe stelsel zal de vergunninghouder, samen met zijn aannemer en adviseur zelf moeten zorgen dat aan de bouwtechnische eisen voldaan wordt. Hiervoor moet volgens de wet een onafhankelijke partij worden ingehuurd; de zogeheten Kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger ziet erop toe -volgens de wettelijke voorgeschreven werkwijze  dat aan de regels van de wettelijke bouwregelgeving wordt voldaan.

 

Private sector

AIl-In Bouwadvies onderstreept de plannen van de overheid omtrent de verbetering van de kwaliteitsborging bouw in de private sector. Wij hechten waarde aan richtlijnen die ervoor zorgen dat bouwwerken aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De regelgeving rondom private kwaliteitsborging bouw is in volle gang en zal over niet al te lange tijd wettelijk worden verankerd. Dit betekent een verschuiving van taken van gemeentelijke overheden naar de private sector. All-In Bouwadvies speelt daar graag op in.

Wij vinden het belangrijk om up to date te blijven op het gebied van wet- en regelgeving omtrent het Bouwbesluit en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en beschouwen deze activiteiten dan ook als één van onze kerntaken.

 

Bouwtechnische toets

Als het gaat om een bouwtechnische toets voor wat betreft de bouwvergunningsprocedure en het daadwerkelijk toezicht tijdens de bouw, dan is AI Bouwadvies voor u de juiste partner. Niet alleen het bouwontwerp en de bouwbegeleiding dienen getoetst te worden aan de richtlijnen van de Wkb. Ook na de oplevering en tijdens het gebruik is het van belang dat de technische kwaliteit van een bouwwerk aan de richtlijnen voldoet en de kwaliteitsborging bouw gehandhaafd blijft.

 

Neem direct contact met ons op indien u meer informatie wilt hebben over de Wet kwaliteitsborging bouw en wat All-In Bouwadvies voor u hierin kan betekenen.

Neem contact op

Voor meer informatie, een offerte of deskundig advies.

Contactgegevens

All-In BouwAdvies
De Boomgaard 9-5
1243 HV  ’s Graveland
Tel: 035-6422708
info@aibouwadvies.nl

 

 

Wij zijn landelijk actief.

Onze partners