Energieneutraal

Een gebouw dat energieneutraal is, heeft een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0. Dat betekent dat het gebouw evenveel energie opwekt, als dat het nodig heeft. Let wel dat het hier niet gaat om energiegebruik van huishoudelijke apparaten, maar echt om het gebouwgebonden energiegebruik zoals ruimteverwarming- en verkoeling, warmtapwater, ventilatie en de elektriciteit voor de hiervoor benodigde installaties. Bij de energieprestatie wordt namelijk alleen het gebouwgebonden energiegebruik gewaardeerd. Met het oog op de toekomst en de duurzame ontwikkelingen is energieneutraal bouwen voor All-In BouwAdvies een kernactiviteit geworden. Hiermee anticiperen wij op wettelijke verplichtingen en zorgen we ervoor dat woningen in hun waarde behouden blijven. Dan kunnen ze in de toekomst concurreren met de woningen die dan worden gebouwd.

 

EPC

Het streven is om eind 2018 voor overheidsgebouwen en eind 2020 voor overige gebouwen een eis in het Bouwbesluit op te nemen waarbij de EPC-waarde van de gebouwen dicht bij de 0 ligt; dit wordt ‘bijna-energieneutraal’ genoemd.

40% van het energiegebruik in de EU komt op rekening van gebouwen. Een laag energieverbruik betekent een lagere Co2 uitstoot. Daarnaast zorgen energieneutrale woningen voor stabiele woninglasten/huisvestingskosten en hebben ze een aangenaam en gezond binnenklimaat tijdens de zomer- en wintermaanden. Energieneutraal bouwen heeft dus belangrijke voordelen voor milieu, financiën en ook comfort. All-In BouwAdvies volgt nauwgezet de ontwikkelingen hieromtrent en loopt hierin voorop met techniek en innovatie. Wilt u informatie ontvangen over technieken die we gebruiken om de energieprestatie van uw woning zo laag mogelijk te houden? Neem dan contact op met één van onze experts voor een uitgebreid advies.

 

financiëring

 

De financiëring van energieneutraal of energiezuinig bouwen ziet men vaak als een knelpuntsfactor. Voor energiezuinig bouwen is een hoge investering nodig, maar bij energiezuinige woningen zijn de woon- en gebruikslasten lager. Verder zijn deze woningen comfortabel en hebben ze een hoge vastgoedwaarde.

Door slimme en innovatieve bouwtechnieken toe te passen kan All-In BouwAdvies kostenbesparend te werk gaan, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Verder zijn er prestatiecontracten af te sluiten met energieleveranciers (energielevering in combinatie met energiebesparing) en zijn er diverse subsidies en financiëringsregelingen beschikbaar bij overheid en gemeente.

 

Meer weten over financiëring van duurzaam en energiezuinig bouwen? Dit is een onderdeel in het bouwtraject waar All-In BouwAdvies de nodige kennis bezit en de opdrachtgever ook hierin kan begeleiden van begin tot eind.

Neem vandaag nog contact op met ons op voor een deskundig advies.

 

Neem contact op

Voor meer informatie, een offerte of deskundig advies.

Contactgegevens

All-In BouwAdvies
De Boomgaard 9-5
1243 HV  ’s Graveland
Tel: 035-6422708
info@aibouwadvies.nl

 

 

Wij zijn landelijk actief.

Onze partners