Duurzaamheid

Duurzaamheid is een ruim begrip. Alles wat te maken heeft met het milieu, de ecologie, het maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen met de toekomst in gedachten, valt onder duurzaamheid. Hecht u hier belang aan en wilt u duurzaam bouwen, dan is All-In BouwAdvies de juiste partij om dit in goede banen te leiden. Uitgangspunt voor duurzame ontwikkeling vormt de theorie van de 3 P’s:

 

– People (mensen)

– Profit (winst)

– Planet (planeet aarde)

 

Naast dat er geld verdiend moet worden en mensen willen genieten van welvaart, moeten we ervoor waken dat de toekomst van de mensheid niet in het geding komt. Dit doen we door goed voor mens en milieu te zorgen en erop toe te zien dat de energie die we gebruiken efficiënt wordt besteed. We willen bijvoorbeeld niet alle fossiele brandstoffen verbruikt worden, zodat toekomstige generaties met een groot probleem komen te zitten. Met duurzame ontwikkeling zorgen we er dus voor dat we in de huidige behoeften kunnen voorzien, maar zien er wel op toe dat de mogelijkheden van de volgende generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, niet in gevaar komt.

 

Evenwicht

Ook in de bouw streven we naar een gezond evenwicht tussen ecologie, economie, mens en milieu. In het Bouwbesluit zijn al een aantal artikelen vastgelegd die betrekking hebben op duurzaamheid. In artikel 5 bijvoorbeeld zijn technische bouwvoorschriften vanuit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu vastgelegd.

 

Bouwprojecten

Bij AIl-In BouwAdvies passen wij duurzame ontwikkeling toe op al onze bouwprojecten. We zijn innoverend, continu in beweging en gaan met de tijd mee als het gaat om duurzame ontwikkeling. We kijken naar andere toepassingen en andere bouwconcepten wanneer deze in dienst staan van een gezond binnenmilieu en een zo laag mogelijk EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt).

Daarnaast houden wij in de gaten dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt met grondstoffen en verbeteren wij continu onze procesbeheersing en streven we naar gezond en comfortabel wonen, zonder dat het energie kost.

Hecht u belang aan duurzaamheid en wilt u meer weten over duurzaam bouwen, neem dan contact op met onze experts op dit gebied.

Neem contact op

Voor meer informatie, een offerte of deskundig advies.

Contactgegevens

All-In BouwAdvies
De Boomgaard 9-5
1243 HV  ’s Graveland
Tel: 035-6422708
info@aibouwadvies.nl

 

 

Wij zijn landelijk actief.

Onze partners