Circulair bouwen

Bij circulair bouwen maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame producten en materialen die tijdens het gebruik (en ook daarna) hun waarde nog behouden en ingezet kunnen worden voor hergebruik.

Toepassing van ‘virgin materials’ (pure, rauwe, onbewerkte grondstoffen zoals hout, ijzer etc) wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden. Als vervanging gebruikt men bijvoorbeeld gerecycled afval als secundaire grondstof. Om een voorbeeld te noemen: Het meeste sloopafval uit de bouwsector en de Grond- Wegen- en Waterbouw (GWW) wordt gerecycled en o.a. gebruikt bij renovatie van wegen als fundering. Met circulair bouwen willen we afval terugdringen en verspilling van grondstoffen tegengaan.

 

Cradle to cradle

Bij radle to cradle (C2C), oftewel ‘van wieg tot wieg’ zorgen we ervoor dat bouwmaterialen weer hergebruikt kunnen worden, zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies.

Een voorbeeld hiervan is een draagconstructie die gedemonteerd kan worden. Na een bepaalde levensduur van een gebouw kan deze constructie in z’n geheel of in onderdelen weer gebruikt worden op een andere locatie. Deze techniek bespaart grondstoffen en doordat er geen kwaliteitsverlies is, behouden producten ook hun waarde.

All-In BouwAdvies sluit zich aan bij het gedachtengoed van de circulaire economie. Wij maken daarom zoveel mogelijk gebruik van duurzame technieken die passen in het plaatje van circulair bouwen.

 

Green deals

Met green deals stimuleert de overheid initiatieven die een duurzame samenleving bespoedigen. Met betrekking tot circulair bouwen legt men de focus voornamelijk op het in stand houden van gebouwen door zoveel mogelijk materiaal en grondstof te hergebruiken in plaats van nieuw materiaal en grondstof in te zetten. We kijken echter niet alleen naar recycling van grondstoffen en materialen, maar ook naar hoe we de functionaliteit van een gebouw kunnen aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan een kantoorpand dat we ombouwen naar een wooncomplex. Door gebouwen te creëren waarvan de bestemming makkelijk aanpasbaar is, kunnen we onnodige leegstand voorkomen.

Bent u op zoek naar een partij die ervaring heeft met duurzame bouwtrajecten en toepassing van circulaire bouwtechnieken? Neem contact op met All-In BouwAdvies. Wij zijn specialist op deze gebieden en wij kunnen u uitgebreid informeren over alle mogelijkheden omtrent circulair bouwen.

Neem contact op

Voor meer informatie, een offerte of deskundig advies.

Contactgegevens

All-In BouwAdvies
De Boomgaard 9-5
1243 HV  ’s Graveland
Tel: 035-6422708
info@aibouwadvies.nl

 

 

Wij zijn landelijk actief.

Onze partners