Bouwadvies

Heeft u een bouwproject en bent u op zoek naar een onafhankelijke partij om dit in goede banen te begeleiden, dan kiest u voor All-In BouwAdvies. Wij gaan accuraat te werk gaat en houden rekening met uw wensen, tijdschema, budget en de wettelijke bepalingen. Het inschakelen van een goede bouwadviseur bespaart u een hoop tijd, zorgen en geld.

Wij zijn de verbindende schakel tussen alle partijen die uw bouwproject realiseren. Met onze jarenlange ervaring op diverse niveaus in de bouwsector, begeleiden en ondersteunen wij het proces vanaf het begin (een idee) tot en met de uitvoering en de uiteindelijke oplevering.

 

Regels en wetgeving

Opdrachtgevers krijgen bij een (ver)bouwproject te maken met regels en wetgeving. Bij een degelijk bouwadvies is het van belang om hier rekening mee te houden. Een aantal zaken waarmee ook rekening gehouden moet worden:

 

– De Woningwet

– Bouwbesluit 2012

– Regeling Bouwbesluit 2012

– Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

– Besluit omgevingsrecht (Bor)

– Ministeriële regeling omgevingsrecht

 

Daarnaast hebben we tegenwoordig niet alleen meer te maken met de Nederlandse wetgeving. Ook de Europese regelgeving speelt een rol in het geven van bouwadviezen. Voor veel bouwproducten geldt een verplichte CE-markering met prestatieverklaring waaruit blijkt of deze aan bepaalde eisen voldoen. Verder is er ook een Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen. Al met al komt er een hoop bij kijken. AIl-In BouwAdvies blijft up to date met kennis over alle regels en wetten rondom kwaliteitsborging van bouwprojecten. Uw bouwproject is bij ons in goede handen.

 

Onafhankelijk

Zoekt u een partij die onafhankelijk is en gedegen bouwadviezen kan geven, dan zijn wij voor u de juiste partner. Uw wensen staan voorop en wij begeleiden en adviseren u door het hele bouwtraject. Heeft u zelf al bouwtekeningen paraat en een aannemer, dan zorgen wij dat alle schakels met elkaar op de juiste manier verbonden worden, zodat het bouwproces soepel verloopt. Of heeft u liever dat wij voor u de bouwtekeningen realiseren, de calculaties en berekeningen verrichten, de juiste materialen erbij halen en de meest geschikte aannemer voor uw project erbij halen? In dat geval maken wij samen met u een totaalplan voor het hele bouwtraject. Wij zorgen ervoor dat u overal op de hoogte van blijft en wij nemen u mee door het hele bouwproces.

Neem direct contact op met ons via het contactformulier voor meer informatie over bouwadvies.

Neem contact op

Voor meer informatie, een offerte of deskundig advies.

Contactgegevens

All-In BouwAdvies
De Boomgaard 9-5
1243 HV  ’s Graveland
Tel: 035-6422708
info@aibouwadvies.nl

 

 

Wij zijn landelijk actief.

Onze partners