Bouwaanvraag

Een bouwaanvraag is eigenlijk niets meer dan een vergunningaanvraag voor een bouwactiviteit. Dit is een administratief proces waarbij men een aantal stappen moet doorlopen. Er moet gedetailleerd worden omschreven waaruit de bouwwerkzaamheden bestaan, fasering moet worden aangegeven en diverse andere zaken moeten worden vermeld. Dit vergt nauwkeurigheid, maar ook bouwtechnisch inzicht. Er zal eerst bepaald moeten worden of een bouwactiviteit vergunning plichtig is en in welke ‘gevolgklasse’ het bouwwerk valt.

 

Gevolgklassen

Bouwwerken worden in gevolgklassen verdeeld. Die verdeling komt tot stand door te kijken naar welke directe gevolgen de bouwwerken op gebruikers kunnen hebben als er noodsituaties plaatsvinden. Vanuit het oogpunt van de constructieve veiligheid en de brandveiligheid van een gebouw wordt bekeken in welke gevolgklasse een gebouw valt. Hoe groter de gevolgen bij een noodsituatie kunnen zijn, hoe hoger de gevolgklasse van een gebouw. De meeste particuliere woningen vallen onder gevolgklasse 1.

Als voor het gebouw een gevolgklasse is bepaald, moet vervolgens in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) worden vastgesteld, welke instrumenten voor kwaliteitsborging moeten worden toegepast.

All-In BouwAdvies heeft ruime ervaring in het doorlopen van al deze administratieve processen en kan voor u een bouwaanvraag indienen. Dit bespaart u een hoop tijd en energie.

 

Kwaliteitsborging

Bij het nagaan van welke instrumenten voor kwaliteitsborging mogen worden toegepast, kan ook direct een kwaliteitsborger worden geselecteerd.

Als een gebouw valt in gevolgklasse 1, dient een kwaliteitsborger te worden ingeschakeld. De gemeente ziet in dat geval namelijk niet meer toe op de bouwtechnische kwaliteit van een bouwwerk.

Als het ontwerp klaar is, kan de bouwaanvraag met het bouwplan worden ingediend bij de gemeente. De gemeente kijkt naar de eisen van welstand, of dat het bouwwerk binnen het bestemmingsplan valt en dat er geen direct gevaar is voor de omgeving. Echter, het toezicht op de bouwkwaliteit en -eisen zijn in handen van de kwaliteitsborger. Als de gemeente akkoord gaat en de vergunning is verleend, kan het werk beginnen.

All-In BouwAdvies heeft de expertise om uw bouwaanvraag in goede banen te leiden. Neem direct contact op met onze experts voor meer informatie over het indienen van een aanvraag.

 

 

Neem contact op

Voor meer informatie, een offerte of deskundig advies.

Contactgegevens

All-In BouwAdvies
De Boomgaard 9-5
1243 HV  ’s Graveland
Tel: 035-6422708
info@aibouwadvies.nl

 

 

Wij zijn landelijk actief.

Onze partners